Hledáte nezávislý personální audit

Když řešíte problémy a nezávislý personální audit je řešení…

Chcete zvýšit úroveň poskytování personálních nebo jiných služeb ve vaší firmě tak, aby lépe podporovaly plnění vašich obchodních a strategických cílů. Hledáte objektivní, a především nezávislé porovnání efektivity vašich oddělení. Hledáte příležitosti k úspoře času, nákladů v činnostech vašeho oddělení, pak je pro vás nezávislý personální audit nejlepším řešením.

V čem je přínos personálního auditu

Pomůžeme vám změřit efektivitu vašeho oddělení a zjistit, jak si vaše společnost vede v porovnání s konkurencí. Vytvoříme návrh, jakým způsobem přepracovat úkoly oddělení nebo týmu tak, aby se zvýšila jeho efektivita. Tomuto kroku předchází důkladné pochopení strategie společnosti a fungování týmu, oddělení nebo firemního celku, pobočky.

Metodika personálního auditu

Hlas zákazníka – názor, ale i zkušenost a spokojenost zákazníka s procesy a postupy.

Definice modelu – identifikace typu modelu řízení ve firmě: posuzuje efektivitu fungování a možnosti snižování nákladů.

Celkový obraz – poskytuje obraz vlivu řízení na výsledky společnosti z pohledu finančního řízení, chování a angažovanosti zaměstnanců, motivace a kultury organizace.

Analýza aktivit – zhodnocení charakteru činností: strategie, tvorba postupů a procesů, jejich aplikace, administrativa a optimální nastavení.

Kompetence – kompetenční model vyplývající ze strategických priorit v propojení s personálním marketingem, náborem, vzděláváním, hodnocením, odměňováním, projektovým nebo manažerským řízením.

Strukturované rozhovory – systém strukturovaných rozhovorů s definovanými skupinami, stranami nebo jednotlivci.

Výstup personálního auditu

Naše metodika personálního auditu vám umožní správně nastavit nebo zhodnotit funkci jednotlivce oddělení a jeho přínos pro společnost. Může mít i formu strukturované diskuse o očekáváních spojených s oddělením a porovnání koncepce oddělení jako celku nebo jednotlivých procesů s těmito očekáváními. Výsledky jednotlivých částí metodiky lze porovnávat s dalšími daty.

Další služby personálního auditu

Prověřování spolehlivosti zaměstnanců

Dalším tématem, kterým se zabýváme je prověření spolehlivosti zaměstnanců, které funguje jako dostupné a preventivní opatření v rámci řízení rizika z podvodu. Většina podvodů je páchána přímými zaměstnanci firmy, proto je nezbytné eliminovat potenciální morální, finanční a etickou škodu způsobenou konkrétním zaměstnancem. Na projektech v této oblasti spolupracujeme zejména s dalšími odborníky, kteří metodicky a analyticky zastřešují oblast ověřování osobních údajů a práci s veřejně přístupnými a dalšími informacemi.

Hloubková prověrka HR lidských zdrojů

Chystáte se na prodej vaší firmy nebo na větší obchodní transakci, fúzi či akvizici jiné společnosti. Chcete se připravit a identifikovat potenciální personální rizika, která vám hrozí z pohledu HR a řízení lidí. Hloubková prověrka řízení lidských zdrojů velice úzce souvisí s každou potenciální obchodní nebo firemní transakcí.

Projekty v hloubkové prověrce

  • Audit funkce a samotného řízení lidských zdrojů. Péče o zaměstnance, odvětví a potencionální rizika.
  • Audit manažerský, který je zaměřen na posouzení personální obsazenosti, kompetencí a výkonností klíčových zaměstnanců, manažerů a celých týmů. Audit se v této oblasti zabývá také kvalitou manažerské práce, motivací lidí, interní komunikací a dotýká se tak i otázek firemní kultury, prostředí a atmosféry.

Manažerský audit

Chcete mít informace o tom, jestli vaši klíčoví zaměstnanci zvládnou nové cíle a úkoly v návaznosti na změnu firemní strategie nebo nového majitele. Víte, jaká je profesní způsobilost vašich manažerů a jaké jsou další oblasti možného rozvoje vašich manažerů. Potřebujete mít v manažerském týmu efektivně rozdělené kompetence a pravomoci. Cílem manažerského personálního auditu je nezávislé hodnocení personálního a manažerského potenciálu firmy prostřednictvím posouzení odborných a řídících schopností zaměstnanců. Součástí procesu auditu je analýza činností a úkolů pro jednotlivé pozice. Výstupem manažerského personálního auditu je doporučení v oblasti dalšího vzdělávání a rozvoje stávajících zaměstnanců, případně doporučení ohledně obměny či doplnění týmu a přerozdělení úkolů, kompetencí apod.

Poptáváte nezávislý personální audit nebo jiné personální služby? Kontaktujte nás.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..