Personální audit

Personální audit prakticky

V rámci mé konzultační služby personálního auditu, poskytuji jako personální auditor nejnověší know-how, trendy a doporučení z aktuální oblasti auditu v České republice.

Personální audit efektivně

Má praxe mi umožňuje doporučit vám nejvhodnější a nejefektivnější řešení vašeho personálního řízení a zvolit správnou formu auditu.

Personální audit externě

Jsem externí personální auditor, to co funguje v jiných společnostech přenesu do té vaší. Moderní trendy, návody a procesy.

Personální audit je kritická analýza umožňující ověřovat informace o firmě a jejím aktuálním stavu

Protože se jedná o ověřený způsob činnosti, která pomáhala upozorňovat na nedostatky a problémy, má svůj prazáklad již ve starých civilizacích. Cíl pro personální audit je především odhalování odchylek od přijatých norem a porušení principů efektivnosti, účelnosti a výkonnosti organizace, aby bylo možné přijmout opatření k nápravě, v rámci těchto zjištění a vést tak firmu k jejímu dalšímu rozvoji.

Personální auditor

Je důležité personální audit chápat jako prostředek, kterým je jedna osoba ujišťována druhou o kvalitě, podmínkách nebo stavu určité skutečnosti nebo věci, situace, stavu, kterou druhá osoba zkoumala. Potřeba tohoto auditu plyne z nejistoty nebo pochybnosti první osoby o těchto tématech. Jedná se o specializované ověření určité skutečnosti jinou, na ní nezávislou osobou, která má k této činnosti náležité předpoklady, v našem případě je to personální auditor.

Komplexní personální audit

Audit můžeme nalézt v nejrůznějších oblastech, oborech a disciplínách. Selektivní personální audit se zaměřuje na úzkou část kontroly v rámci organizace, jako je menší oddělení, tým, proces, projekt, zatímco komplexní personální audit si bere za cíl nějaký větší subjekt jako jsou prganizace, společnosti a firmy.

Audit jako nástroj

Význam lidských zdrojů/ HR v každé společnosti stále roste, proto je nezbytné zabývat se otázkou, jak je nejefektivněji využít. Personální audit je vhodným a často klíčovým nástrojem v rámci efektivního řízení organizace a jajího rozvoje.    Úkolem dnešních lidských zdrojů je, aby byla firma výkonná, produktivní a aby plnila své povinnosti v souladu s jejím posláním, vizí a strategií. Na úkoly řízení firemních, lidských zdrojů navazuje také cíl personálního auditu, kterým je v obecné rovině nezávislý pohled na efektivní využití lidských zdrojů, prostřednictvím odborníka=personálního auditora. V případě zjištění nedostatečné efektivity může doporučit personální auditor snížení stavu zaměstnanců nebo zefektivnění určitých procesů, změnu náplní zaměstnanců, jiný druh organizace práce, doplnění nebo vyjmutí procesů apod.

Zaměření auditu

1) běžný audit, který je prováděn na základě zjištěného nedostatku od cíle, vize nebo plánu

2) úplný personální audit, který představuje kompletní kontrolu organizace, jako celku

3) cílený audit, který je zaměřen na konkrétní problém, překážku, proces nebo zlepšení

Postup auditu

1) příprava auditu, organizace, plán, realizace, výstupy apod.

2) vysvětlení, cíle a instrukce, skrze kladné vnímání organizací

3) zjišťování informací pomocí dotazníku nebo rozhovoru

4) analýza informací a příprava reportu

5) projednání reportu, výstupu personálního auditu

6) realizace navržených doporučení, metodická podpora, koučink nebo mentoring

Při realizaci auditu je velmi důležitý výběr personálního auditora. Audit musí vždy provést odborník a profesionál pro oblast HR, případně externí poradenská společnost, která se zabývá personálně-poradenskou činností, včetně opakované praxe v realizaci projektů personálního auditu. Vzhledem k tomu, že personální auditor by měl být nestranný, aby dokázal objektivně vyhodnotit závěry auditu, jedná se většinou o externího pracovníka. Pro tyto účely neváhejte kontaktovat personálního auditora, který zajistí správnost realizace personálního auditu.

K čemu primárně slouží audit

 1. Má zdokonalit řídící a další schopnosti osob v klíčových pozicích. Doporučení se mohou týkat jak směrů, tak i metod jejich rozvoje, případně druhu manažerského řízení.
 2. Má lépe využít schopností a potenciálu pracovníků, například jejich převedením na jiné pracovní pozice nebo změnou náplně práce.
 3. Má především odstranit bariéry bránící plnému uplatnění schopností či potenciálu jednotlivých zaměstnanců.
 4. Má odhalit personální anebo procesní rizika firmy.
 5. Má posoudit účelnost organizační struktury firmy.
 6. Má posoudit cíle a účelnost jednotlivých útvarů firmy, včetně jejich personálních kapacit.
 7. Má posoudit účelnost jednotlivých pracovních pozic.
 8. Má analyzovat pravomoci a odpovědnosti vedoucích manažerů.
 9. Má posoudit vybrané charakteristiky organizace firmy: podnikového rozhodování, poměr vedoucích zaměstnanců k celkovému počtu zaměstnanců podniku.
 10. Má odstranit případné organizační překážky, vnitřní komunikační problémy organizace apod.

Realizace personálního auditu prostřednictvím personálního auditora

Konkrétní podoba vždy záleží na domluvě mezi auditorem a zadavatelem.

Analyzovat lze procesy nebo jednotlivé systémy řízení.

 • audit aktuálních procesů a činností
 • zařazení a umístění osob v rámci firmy
 • analýza pracovních míst a jejich pracovní náplně
 • sestavení modelu osobnostních a odborných požadavků a kompetencí na danou pozici
 • analýza pracovní vytíženosti a efektivity zaměstnance ve srovnání s potenciálem
 • definice požadavků na jednotlivé pracovní pozice
 • komunikační audit
 • audit fungování týmu a oddělení
 • analýza osobních a kvalifikačních předpokladů zaměstnance pro danou pozici

Máte zájem o realizaci personálního auditu? Kontaktujte nás zde

Přehled dalších služeb

Další služby kmosek.com

 • Personální audit – Personální audit představuje účinnou a efektivní formu sběru cenných informací, které následně a efektivně využijete při vašich rozvoji lidských zdrojů a při optimalizaci a standardizaci procesů ve vaší organizaci. Vice o službě
 • Personální marketing – Nabízíme externí HR/ personální marketing, ale také interní HR/ personální marketing pro vnitřní fungování vaší společnosti a pro vaše marketingové působení vaší společnosti obecně. Více o službě
 • Nábor a výběr zaměstnanců – Služba nábor a výběr zaměstnanců slouží k tomu, aby externí náborář dohlédl na dokonalý průběh výběrového řízení a zajistil kvalifikované personální poradenství. Více o službě
 • Personální poradenství – Služba personální poradenství pokrývá celou komplexní oblast personalistiky a HR, jako celku. Pokud potřebujete poradit nebo konzultovat vaše HR, nahlédněte níže do detailu služby personálního poradenství. Více o službě
 • Personální agentura – Naše služba personální agentura, působí v regionech Pardubice, Hradec Králové, Praha a Brno. V oboru působíme více než 10 let a již máme nejrůznější a významné reference v našem oboru, z celé České republiky. Více o službě
 • Personální projekty – Firemní kultura, posouzení kompetencí, diagnostika, AC centrum, talent management, analýza vzdělávacích potřeb, analýza atmosféry společnosti a spokojenosti zaměstnanců, pomoc při výběru nových zaměstnanců, outplacement, analýza benefitů společnosti, personální audit, mystery shopping atd. Více o službě
 • Externí personalista – Externí personalista může vaši společnost zastupovat v plném rozsahu pracovní náplně personalisty anebo funguje pouze v předem definovaných oblastech. Více o službě
 • HR Interim manager – HR interim manager vám pomůže dočasně pokrýt roli HR manažera nebo HR ředitele, případně jinou pozici v personalistice, za účelem řešení urgentní situace ve vaší společnosti. HR interim manažera, si můžete také najmout na řešení změn, případně strategických nebo nepopulárních úkolů a kroků. Více o službě
 • HR business partner – HR business partner je služba, kterou nabízíme všem firmám, požadující komplexní řešení personálních otázek. Jedná se o plnohodnotný HR outsourcing. Více o službě
 • Krizový manažer – Pro firmu znamená zavedení komplexní služby krizového managementu v celém rozsahu realizace zásadních opatření, která ve svém cíli vedou ke zvýšení produktivity a dosažení zisku. Více o službě
 • Krizový management – Naše služba krizového managementu zahrnuje souhrn řídících činností, analýz a vyhodnocování rizik, plánování, organizování, realizaci a kontrolu činností prováděných v souvislosti s aktivním řešením vzniklé krizové situace vaší firmy. Více o službě
 • Revitalizace a restrukturalizace firem – Cílem naší služby je zachování firmy, dosáhnutí jejího oživení, případně obnovy původní či plánované výkonnosti. Naše služba stabilizace, revitalizace, restrukturalizace firem je komplexem fungujících opatření. Více o službě
 • Nástupnictví v rodinné firmě – Je nutné plánovat a definovat způsob, jakým bude předáno vlastnictví firmy, a to v dostatečném časovém předstihu, a také naplánovat postup, jakým bude provedena výměna generací ve vedení firmy. Více o službě
 • Rodinná firma – Zabýváme se poradenstvím pro rodinné firmy a rodinné podnikání. Řešíme personální problémy, individuální problémy rodinné firmy, otevřenost a izolaci, téma značky a prezentace rodinné firmy, organizační a firemní kultury. Více o službě Personální ]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..