Pozadí personálního auditu – Co organizace dělá dobře?

Personální audit je v dnešním firemním světě stále důležitějším analytickým nástrojem, který pomáhá organizacím nejen identifikovat potenciální problémy a rizika, ale také získat cenné informace o tom, co dělají správně – dobře. Tento proces není jen o odhalování nedostatků, může také skvěle posloužit jako způsob, jak organizace mohou zlepšit své personální strategie a efektivitu.

Pozadí personálního auditu

Kromě identifikace oblastí skupin rizik jsou audity často navrženy tak, aby společnosti poskytovaly informace o konkurenceschopnosti jejích personálních strategií tím, že zkoumají postupy ostatních zaměstnavatelů v daném odvětví. To je klíčový aspekt personálního auditu, protože umožňuje organizaci porovnat své postupy se standardy a nejlepšími postupy v odvětví, oboru nebo segmentu trhu.

Personální audit v podstatě zahrnuje identifikaci problémů a nalezení řešení problémů dříve, než se stanou pro firmu nebo podnik nezvládnutelnými. To je podobné koncepci prevence, předcházení problémům. Místo toho, aby organizace čekala, až se problémy stanou vážnými, může personální audit pomoci včasnému odhalení a následnému řešení potenciálních problémů.

Co organizace dělá nedobře

Klíčovou výhodou auditu je možnost hlouběji porozumět tomu, co organizace dělá dobře. Místo zaměřování se pouze na nedostatky může tento proces odhalit silné stránky a úspěchy. To může posloužit jako povzbuzení pro organizaci a její zaměstnance, kteří mohou vidět, že jejich práce má smysl a že přináší pozitivní výsledky.

Díky personálnímu auditu může organizace získat následující výhody:

  • Zvýšená produktivita: Identifikace efektivních postupů a strategií může pomoci organizaci zvýšit produktivitu a snížit ztráty.
  • Snížení nákladů: Audit může odhalit oblasti, kde lze provádět úspory a optimalizovat náklady.
  • Lepší konkurenceschopnost: Porovnání s konkurencí umožňuje organizaci zlepšit své postupy a stát se konkurenceschopnější na trhu práce.
  • Zlepšené řízení lidských zdrojů: Audit pomáhá organizaci lépe spravovat politiky a postupy v oblasti lidských zdrojů, což má vliv na celkovou efektivitu podniku.
  • Lepší spokojenost zaměstnanců: Když organizace dělá věci správně, zaměstnanci jsou často spokojenější a motivovanější.

V dnešním konkurenčním prostředí fungují organizace v mezích silně regulovaného zaměstnaneckého prostředí. Tato výzva zahrnuje řešení nesčetných složitých předpisů. Rozsah funkce lidských zdrojů zahrnuje zavedení a správu řady politik a postupů, z nichž mnohé významně ovlivňují produktivitu a ziskovost podniku.

Závěrem

Personální audit je pro vás prostředkem, jak se vypořádat s těmito výzvami a zajistit, že organizace nejen splňuje předpisy, ale také efektivně využívá své lidské zdroje. Je to způsob, jak lépe pochopit, co organizace dělá dobře, a jak tuto pozitivní stránku rozvíjet a posilovat.

Výzvy v oblasti lidských zdrojů se neustále vyvíjejí, a personální audit je nástrojem, který organizacím pomáhá držet krok s touto dynamikou a stát se lepšími zaměstnavateli pro své zaměstnance.

Novinka – Kniha – Firma jsou lidé, lidé jsou síla!

Kniha: Firma jsou lidé, lidé jsou síla!

Poutavá kniha personálního konzultanta Petra Kmoška je určena každému, kdo chce hlouběji proniknout do složitého světa lidských zdrojů. Publikace, která se rozprostírá na více než 260 stranách, je rozdělena do tří hlavních bloků, z nichž každý se zabývá zásadními aspekty práce s lidmi ve firmách. Ať už jste zaměstnanec, manažer, personalista nebo majitel firmy, 33 kapitol této knihy nabízí cenné tipy, rady a řešení nejpalčivějších problémů v oblasti lidských zdrojů, s nimiž se dnešní podniky potýkají.

Petr Kmošek čerpá ze své bohaté třináctileté praxe a obratně zachycuje největší překážky v rozvoji společností a organizací. Autor nenechá kámen na kameni – od produktivity a firemního prostředí až po roli manažerů a firemní kulturu.  Zároveň proniká do často opomíjených otázek konfliktů, komunikace a zpětné vazby a nabízí praktické strategie, jak tyto výzvy zvládnout. Zabývá se také zásadními problémy, jako je nástupnictví ve firmě a rodinné podniky, a činí tak z této knihy cenný zdroj informací pro ty, kteří se snaží orientovat ve složitostech moderního pracoviště. Díky jasnému a stručnému stylu psaní je Kmoškova kniha snadno srozumitelná, a přitom nabitá informacemi, které čtenářům pomohou hlouběji pochopit problematiku lidských zdrojů.

Ať už s kariérou teprve začínáte, nebo si chcete rozšířit své dovednosti personalisty či manažera, tato kniha nabízí zásadní poznatky, které vám pomohou uspět v dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí. Stručně řečeno, kniha Firma jsou lidé, lidé jsou síla! je povinnou četbou pro každého, kdo chce získat konkurenční výhodu ve světě podnikání.

Můžete zakoupit zde: https://shop.kmosek.com/

Kategorie knihy

personální management / personální audit / kultura organizace / podnikový management / řešení problémů / výkonnost podniku / úspěch v podnikání / personnel management / corporate culture / industrial management / problem solving / industrial productivity / success in business

Je váš podnik obsazený zcela neschopnými lidmi?

Povyšování je pro dnešní organizace zásadní téma v oblasti kariérního rozvoje zaměstnanců, protože slouží jako pobídka a zároveň jako posilovač efektivnosti a výkonnosti organizace tím, že přiřazuje zaměstnance na pracovní místa, která nejlépe odpovídají jejich schopnostem a jejich budoucí úrovni. Firmy a podniky zpočátku umisťují jednotlivce na pracovní místa, kde mohou málo věcí zničit, a ti, kteří se postupně osvědčí, jsou pak povyšováni na pozice, které vyžadují vyšší úroveň schopností.

Zaměstnanec je tak jednoduše motivován k tomu, aby vyvíjel úsilí prospěšné pro organizaci. Tento tradiční pohled je však stále častěji zpochybňován, neboť bylo zjištěno, že povyšování, pokud není rozumně řízeno, může mít i významně negativní dopad na celou organizaci.

Peterův princip v praxi

Sám se opakovaně přesvědčuji v praxi o tom, že největším úskalím efektivity a výkonnosti organizace je mít obsazen střední a vyšší management nejvhodnějšími a také nejkompetentnějšími profily. Obecně se má za to, že v hierarchii je povýšení silně spojeno s dlouhodobě kompetentně odvedenou prací. Peterův princip však upozorňuje na závažné nedostatky klasické teorie povyšování.

Celý článek: Je váš podnik obsazený zcela neschopnými lidmi?

Máte svého Buddyho? Buddy systém v HR

Poslední věc, kterou chcete slyšet od nového zaměstnance v první den, je: „Nikdo zde nevěděl, že začínám už dnes.“ Na konci prvního měsíce a v následujících týdnech chcete, aby vám zaměstnanci potvrdili, že se pro vás rozhodli správně. Většina nových zaměstnanců začíná svůj první den v práci s očekáváním a určitou dychtivostí. Toto úvodní nadšení m…

Celý článek: https://www.kmosek.com/buddy-system-v-hr-praxi/?feed_id=57733&_unique_id=63c13a8205be8

#Personalistikaalidskézdroje|HR #Personálníagentura|HRrecruitmentagency #Rodinnéfirmy|Familybusinesses
#Adaptacezaměstnanců #Buddy #Buddysystém #onboarding

Autor: Petr Kmošek

Duše organizace. Má vaše firma duši?

Když se dáte do hledání slov jako je „duše firmy“ nebo „duše organizace“ nenajdete téměř nic. Když se ale začnete prohledávat odkazy v jiných jazycích, již se dostanete k lepším výsledkům. Přesto na jednáních firem a při definicích jejich strategií nebo cílů slýchávám slovo „duše firmy“, ptám se tedy, co tím majitelé firem vlastně myslí.

Také se…

Celý článek: https://www.kmosek.com/duse-organizace-ma-vase-firma-dusi/?feed_id=57687&_unique_id=63bfe84a05960

#Personalistikaalidskézdroje|HR
#Dušefirmy #Dušeorganizace #SoulofOrganization #TheSouloftheOrganization

Autor: Petr Kmošek

Pracujete na dálku? Bohužel jste v ohrožení

Ať už jste příznivci práce na dálku, nebo skeptici, existuje spousta nezodpovězených otázek ohledně toho, co bude s prací na dálku dál, zejména s tím, jak se stále snižují omezení a jak se objevují obavy z recese a jaký začíná být tlak na výstupy práce. Kolik lidí bude v budoucnu pracovat na dálku a změní se to v případě hospodářského poklesu? Ovli…

Celý článek: https://www.kmosek.com/pracujete-na-dalku-bohuzel-jste-v-ohrozeni/?feed_id=57640&_unique_id=63be96625ffa3

#Personalistikaalidskézdroje|HR
#Homeoffice #Hybridnípráce #Hybridnípracoviště #Prácenadálku

Autor: Petr Kmošek

Problémy rodinného podnikání. Studie rodinných firem

Je tomu tak i v České republice a možná i v celé Evropě, že jsou některé pozice záměrně obsazovány rodinnými příslušníky. Možná je to problém jenom rodinných firem, ale z jiných studií víme, že i celá řada dalších pracovních pozic je obsazovaná lidmi, kteří se znají z předchozí práce nebo mají již vztahy budované na školách apod.

Trh práce dokáž…

Celý článek: https://www.kmosek.com/rodinne-podnikani-pracujeme-jako-rodina/?feed_id=57597&_unique_id=63bd44be363b2

#Manažerskéřízení|Management #Personalistikaalidskézdroje|HR #Personálníagentura|HRrecruitmentagency #Rodinnéfirmy|Familybusinesses
#Krizerodinnýchfirem #Problémyrodinnýchfirem #Rodinnáfirma #Rodinnépodnikání

Autor: Petr Kmošek

Bez živnostníků a podnikatelů se bude vládnout těžko…

Podíval jsem se na aktuální klesající data vývoje počtu podnikatelů a živnostníků a na studie potřeb dovedností firem od roku 2021 a dále. Scénář nevypadá vůbec dobře, protože likvidací a nedostatečnou podporou státu skončí celá řada podnikatelů, která pomohla rozvoji zaměstnavatelů v dovednostech, znalostech, know-how nebo v infrastruktuře, které …

Celý článek: https://www.kmosek.com/bez-zivnostniku-a-podnikatelu-se-bude-vladnout-tezko/?feed_id=57548&_unique_id=63bbf2e7511f0

#Manažerskéřízení|Management #Personalistikaalidskézdroje|HR #Zpraxe

Autor: Petr Kmošek

Jak motivovat zaměstnance?

Rozvoj Vašeho týmu může být těžký a ještě těžší může být situace, kdy máte velice různorodý tým zaměstnanců. Různé typy zaměstnanců reagují odlišně a také mají rozdílné motivační stimuly. Chcete-li úspěšně povzbudit všechny Vaše zaměstnance, budete muset zjistit, co motivuje různé typy osobnosti a proč.

Výzkum ukazuje, že naše emoce hrají velkou…

Celý článek: https://www.kmosek.com/jak-motivovat-zamestnance/?feed_id=57504&_unique_id=63baa146a1253

#Personalistikaalidskézdroje|HR
#Grafika #Infografika #IsabelBriggsMyers #Jakmotivovatzaměstnance #MBTI #MBTItypologieosobnosti #Motivacezaměstnanců

Autor: Petr Kmošek

Tři hlavní HR témata roku 2023

Rok 2022 byl bezpochyby rok jak na horské dráze, pokud jde o neustále se vyvíjející pracoviště. Byli jsme svědky dalšího a hlubšího přechodu na práci na dálku, inflace, propouštění a nyní se objevují předpovědi pravděpodobné recese. Pro zaměstnance to bude znamenat, že budou žádat o povýšení, zvýšení platu nebo dokonce hledat pozice s vyššími platy…

Celý článek: https://www.kmosek.com/tri-hlavni-hr-temata-roku-2023/?feed_id=57460&_unique_id=63b94fbd6e1db

#Náborzaměstnanců|Recruitment #Personalistikaalidskézdroje|HR #Personálníagentura|HRrecruitmentagency #Personálnímarketing|HRmarketing
#HRtémata #Personálnítémata

Autor: Petr Kmošek