Vybarvěte si svého manažera. Barevná diagnostika

Protože obecně nemám rád články, které s neopírají o nějaká ověřená data, statistiky nebo studie, rád bych doplnil mé předchozí téma o další zajímavé informace. Již z mého přechozího článku a odkazu studií je zřejmé, že barvy působí na lidské city, a proto na ně také reagují mnohem silněji lidé, o nichž se dá říct, že jsou citově více založení.Celý článek: https://www.kmosek.com/osobni-a-personalni-diagnostika-pomoci-barev/?feed_id=33441&_unique_id=628a8816411d4

#Managementařízenífirem #Osobnírozvoj #PersonalistikaaHR
#Barevnádiagnostika #MaxLüscher #Osobnídiagnostika #Psychologiebarev

Autor: Petr Kmošek