Tři pilíře efektivních týmů

Není žádným překvapením, že po úspěšném zavedení každého funkčního týmu se kolektivní znalosti v organizaci zvyšují a také se sdružují zaměstnanci s různými dovednostmi a kompetencemi k řešení složitých úkolů a problémů. A přesto ne každý tým poskytuje tyto výsledky. Některé složeniny týmů brání vlastní produktivitě. Stejně jako u každé strategie j…

Celý článek: https://www.kmosek.com/tri-pilire-efektivnich-tymu/?feed_id=33327&_unique_id=628936940200d

#Managementařízenífirem #PersonalistikaaHR
#Efektivita #efektivnítým #Firemníkomunikace #Management #produktivnítým #Řízenítýmů #Týmovápráce

Autor: Petr Kmošek