Personální auditor + personální audit = rozvoj vaší firmy!

Personálního auditor a jeho nástroje

Význam lidských zdrojů v každé společnosti stále roste, proto je nezbytné zabývat se otázkou, jak je nejefektivněji využít. Personální audit je vhodným nástrojem v rámci efektivního řízení organizace.

Personální auditor metoda základní

 • Volný nebo strukturovaný

Analytická metoda personální auditora

 • HR dokumentace
 • organizační struktura
 • popis pracovních pozic
 • pravomoci a odpovědnosti, kompetence
 • personálního plánování a kariérní plány
 • procesu výběru a propouštění zaměstnanců
 • plán rozvoje a vzdělávání
 • kompetence pro výkon pracovní pozice
 • zpětná vazba
 • odměňování a měření výkonu KPI
 • motivace a benefity
 • průzkum spokojenosti zaměstnanců
 • interní komunikace

Dynamická metoda personálního auditora

Realizace personálního auditu prostřednictvím personálního auditora

Konkrétní podoba vždy záleží na domluvě mezi auditorem a zadavatelem. Analyzovat lze procesy nebo systémy řízení.

Obecně o personálním auditu

Personální audit chápeme jako prostředek, kterým je jedna osoba ujišťována druhou o kvalitě, podmínkách nebo stavu určité skutečnosti, kterou druhá osoba zkoumala. Potřeba tohoto auditu plyne z nejistoty nebo pochybnosti první osoby o těchto tématech. Jedná se o ověření určité skutečnosti jinou, na ní nezávislou osobou, která má k této činnosti náležité předpoklady, v našem případě je to personální auditor.

Závěrečná zpráva

Může se jednat o návrh systému řízení a odpovědnosti nebo také návrh firemního vzdělávání externího či interního. Zjištění může poukázat na stanovení optimálního množství zaměstnanců na jednotlivých pozicích včetně jejich náplně práce a sytému řízení a odpovědnosti. Zpráva může obsahovat návrh systému komunikace ve společnosti včetně delegace pravomocí a zodpovědnosti, úpravy práce týmu a jeho rozvržení rolí a práce v časovém horizontu. Personální audit také může poukazovat na určení optimálního počtu pracovníků na jednotlivých pozicích ve společnosti nebo na vytvoření individuálního motivačního systému a systému odměňování zaměstnanců.

Závěrečná zpráva personálního auditu by měla obsahovat soubor návrhů řešení a plán rozvoje. Ke každému auditu je nutné přistupovat individuálně.

Máte zájem o realizaci personálního auditu? Kontaktujte nás obratem.

Napsat komentář

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..