Průzkum zaměstnanců – Potřebná zpětná vazba

Kdysi byly průzkumy základem pro manažerské řízení každého vedoucího, aby si aktivně vyžádal zpětnou vazbu a aby měl také možnost si vyhodnotit různé části své firmy, případně procesy, atmosféru nebo kulturu na pracovišti.
Průzkum zaměstnanců v kostce
Dnes se průzkumy začínají podobat knihám v antikvariátě, které sbírají prach ve věku elektronick…

Celý článek: https://www.kmosek.com/pruzkum-zamestnancu-zpetna-vazba/?feed_id=35501&_unique_id=62a10a096180d

#PersonalistikaaHR #Personálníagentura
#Názorovýprůzkumzaměstnanců #Průzkumangažovanostizaměstnanců #Průzkumpostojezaměstnanců #Průzkumspokojenostizaměstnanců #Průzkumzaměstnanců #Průzkumyorganizace

Autor: Petr Kmošek