Přichází nová doba HR. Přichází frakcionalizace práce!

V reakci na nedostatek kandidátů a zvýšenou dynamiku pracovního trhu, ale i trhů obecně musí české podniky začít pracovat s lidských zdroji zcela novým způsobem. Pro organizace to znamená přejít na zcela nový model fungování práce a pracovní síly, který nově do centra pozornosti staví spíše dovednosti než pracovní místa. Připadá mi, jako by v centr…

Celý článek: https://www.kmosek.com/prichazi-nova-doba-hr-prichazi-frakcionalizace-prace/?feed_id=54152&_unique_id=637df4fa266ba

#Krizovýmanagement|Crisismanagement #Personalistikaalidskézdroje|HR #Personálníagentura|HRrecruitmentagency #Rodinnéfirmy|Familybusinesses
#Frakcionalizacepráce #Lidskézdroje #Podnikzaloženýnadovednostech #Pracovnímísta #ZměnaHRmodelu

Autor: Petr Kmošek