Podnikatelé milují své firmy jako své děti. Podnikatelská láska

Je to tak, pro některé bohužel, pro některé zpráva, která je snad donutí k přemýšlení. Samozřejmě podnikání má jasnou ekonomickou hodnotu, významně přispívá k zaměstnanosti, inovacím, produktivitě a hospodářskému růstu atd. Emocionální vazba, kterou si podnikatelé vytvářejí ke svým novým podnikům, je nedílnou součástí udržení podnikatelského úsilí …

Celý článek: https://www.kmosek.com/podnikatele-miluji-sve-firmy-jako-sve-deti-podnikatelska-laska/?feed_id=40642&_unique_id=62d4a50db560c

#Managementařízenífirem #PersonalistikaaHR #Rodinnéfirmyapodnikání
#Podnikatelskáláska #Slepápodnikatelskáláska #Studie

Autor: Petr Kmošek