Nevytěžená příležitost EXIT interview  

Možná uslyším odezvu, raději se s ní/ním již nebavit a ať je klid, ale s tím já nemohu souhlasit. Exit interview – výstupní pohovor je velice cennou zpětnou vazbou nad pracovním místem, prostředím, procesy a řízením kolem odcházejícího zaměstnance. Pokud je vedeno odborně správně, dokáže fungovat jako sofistikovaný nástroj pro hledání nedostatků a …

Celý článek: https://www.kmosek.com/nevytezena-prilezitost-exit-interview/?feed_id=39819&_unique_id=62ccbb69efa9b

#Managementařízenífirem #PersonalistikaaHR #Personálníagentura
#Exitinterview #Exitpohovor #Výstupnípohovor

Autor: Petr Kmošek