KPI v personalistice, co můžeme měřit?

KPI Key Performance Indicator zkratka definuje tzv.klíčový ukazatel výkonu zaměstnance. Výběr daného ukazatele závisí na každé organizaci zvlášť a zjevně i na jejich vlastním úspěchu. Podle vývoje KPIs mohou být hodnoceni manažeři, jednotlivá oddělení nebo dodavatelské firmy.
Jaké jsou vaše firemní KPI?
KPI v hodnocení zaměstnanců a pracovníků v …

Celý článek: https://www.kmosek.com/kpi-v-personalistice-co-muzeme-merit/?feed_id=40916&_unique_id=62d7486803dfa

#Managementařízenífirem #PersonalistikaaHR #Personálníagentura
#HRKPI #HRoddělení #Klíčovéukazatelevýkonnosti #KPIKeyPerformanceIndicators #KPIvHR #KPIvpersonalistice #Personálníoddělení #Řízenílidskýchzdrojů

Autor: Petr Kmošek