Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…

Vedení českých rodinných firem v současné době čelí první porevoluční výměně generací. Rodinné firmy dnes tvoří více než 60 % všech firem v Evropě, tím hrají klíčovou roli v ekonomice celé Evropy. Pouze 30 % rodinných firem přežije generační obměnu! Zdroj: Evropská komise (2018)
Předání rodinné firmy
Zkusme přirovnat rodinnou firmu k automobilu, …

Celý článek: https://www.kmosek.com/jak-uspesne-predat-rodinnou-firmu-klicem-je/?feed_id=34970&_unique_id=629bbbb47c9dc

#Krizovýmanagement #Managementařízenífirem #PersonalistikaaHR #Rodinnéfirmyapodnikání
#Nástupnictví #Nástupnictvívrodinnéfirmě #Rodinnáfirma #Rodinnénásledovnictví #Rodinnénástupnictví #Rodinnépodnikání

Autor: Petr Kmošek