Co je empatie a její význam v práci? Nejste empatičtí? Postrádáte empatii?

V rušném a rychle se rozvíjejícím světě zaměstnání nebo podnikání může být překvapující, když zjistíte, jak důležitá je empatie, pokud jde o váš osobní výkon nebo o to, jak dobře můžete komunikovat a spolupracovat se svými kolegy, spolupracovníky a tvořit osobní nebo pracovní vztahy.Nízká úroveň empatie může způsobit mnoho problémů na pracovišti a …

Celý článek: https://www.kmosek.com/co-je-empatie-a-jeji-vyznam-v-praci-nejste-empaticti-postradate-empatii/?feed_id=4788&_unique_id=61681c68bd84d

#Osobnírozvoj
Autor: Petr Kmošek

Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…

Nový článek je tady pro vás:
Jak úspěšně předat rodinnou firmu?

České rodinné firmy čelí první porevoluční výměně generací. Rodinné firmy dnes tvoří více než 60 % všech firem v Evropě, ale pouze 30 % rodinných firem přežije generační obměnu!

Celý článek: Jak úspěšně předat rodinnou firmu? Klíčem je…

#Nástupnictví #Nástupnictvívrodinnéfirmě #Rodinnáfirma #Rodinnénásledovnictví #Rodinnénástupnictví #Rodinnépodnikání #rodinnafirma #rodinnepodnikani #familybusiness

Jak na rozvoj firmy?

Tři mušketýři román francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího, asi představovat nemusím. Románová trilogie D’Artagnana a jeho tří přátel mušketýrů Athose, Porthose a Aramise je takovým můstkem k mému tématu. Já bych si dovolil pouze vypůjčit mušketýry a pro potřebu dnešních firem vybral jinou trojici mušketýrů, kterými jsou tutor, mentor a ambasador.

Právě vliv těchto tří mušketýrů má často zásadní vliv na fungování společnosti. Každý bojuje trochu na jiné úrovni firmy, s různými zadáními, ale všichni se stejným cílem. Zdolávat překážky, rozvíjet a bojovat v každodenním podnikatelském životě.

Celý článek:Jak na rozvoj firmy? Tyhle tři mušketýry potřebuje každá úspěšná firma

Jak na rozvoj firmy? Tyhle tři mušketýry potřebuje každá úspěšná firma

Tři mušketýři román francouzského spisovatele Alexandra Dumase staršího, asi představovat nemusím. Románová trilogie D’Artagnana a jeho tří přátel mušketýrů Athose, Porthose a Aramise je takovým můstkem k mému tématu. Já bych si dovolil pouze vypůjčit mušketýry a pro potřebu dnešních firem vybral jinou trojici mušketýrů, kterými jsou tutor, mentor a ambasador.

Právě vliv těchto tří mušketýrů má často zásadní vliv na fungování společnosti. Každý bojuje trochu na jiné úrovni firmy, s různými zadáními, ale všichni se stejným cílem. Zdolávat překážky, rozvíjet a bojovat v každodenním podnikatelském životě.

Stíny rodinných firem. Předání rodinné firmy je výzva

Nový článek je tu pro vás:
Mezi mé hlavní klienty patří rodinné firmy, tak nějak mně přirostly k srdci. Od roku 2010 jsem s některými prošel velký kus cesty. To, co nás ale nyní začíná postupně tlačit je čas. Většina mých klientů se dostává do období, kdy už sil není tolik, a přitom je dnešní doba tak turbulentní, plná změn a vyžaduje zcela nové přístupy a možná i nové výzvy.
Celý článek: https://www.kmosek.com/stiny-rodinnych-firem-predani-rodinne-firmy-je-vyzva/
#nastupnictvi #nastupnictvivrodinnefirme #rodinnafirma #rodinnenastupnictvi

Druhy personálního auditu

Zaměstnanci jsou vždy to nejcennější, co vaše organizace vlastní, ale také na druhou stranu se jedná o to nejdražší, z hlediska nákladů.

Jak tyto dva protiklady sladit a ujistit se, že firma své lidi využívá skutečně efektivně k vaší, ale i k jejich spokojenosti? Odpovědí pro vás může být personální audit, která vám poskytne dostatečnou zpětnou vazbu na cokoli, co vaší společnost trápí, zajímá nebo chce měnit, případně rozvíjet.

Níže se podívejme na ucelený přehled toho, jako jsou druhy personálního auditu a co můžeme ve vaší společnosti auditovat.

Jaké jsou druhy personálního auditu

 • analýza vytíženosti zaměstnanců a týmů
 • analýza vzdělávacích a kariérních potřeb
 • analýza stavu firemní komunikace
 • popisy pracovních pozic a analýza náplně práce
 • dotazník spokojenosti pracovníků

Další druhy personální auditu a podrobné analýzy

 • analýza a benchmarking lidských zdrojů (HR) společnosti
 • analýza intelektuálního kapitálu firmy
 • analýza efektivity a výkonu zaměstnanců
 • analýza firemního nástupnictví
 • mystery shopping

Druhy výstupů personálního auditu

 • definice firemních procesů
 • zhodnocení levelu plánování v organizaci
 • návrh a opatření a změny v organizační struktuře, kompetencích nebo popisech práce
 • tvorba detailních popisů práce jednotlivých pracovních míst a požadavků na odpovídající profil zaměstnanců
 • vyhodnocení vybraných pracovníků firmy
 • diagnostika profilu zaměstnanců, schopnosti, dovednosti, zkušenosti, rozvojové potřeby.
 • zlepšení firemní struktury a organizace
 • zkvalitnění firemní kultury
 • růst pracovní efektivity a produkce
 • zjednodušení a zefektivnění komunikace,
 • optimalizaci pracovních míst
 • zlepšení procesu kariérního plánování
 • zlepšení vzdělávání zaměstnanců
 • fungující motivační a mzdové systémy

Pro potřeby personálního auditu často sbíráme dotazníky spokojenosti, které slouží k rychlé zpětné vazbě z dané oblasti nebo problému.

Níže druhy dotazníků personálního auditu

 • výkon zaměstnanců
 • motivace a benefity
 • firemní vize a strategie
 • firemní kultura a atmosféra
 • oblast spokojenosti
 • zpětná vazba
 • hodnocení řízení
 • hodnocení pro nejvyšší management
 • interaktivní hodnocení managementu firmy
 • analýza, jak jsou zaměstnanci ztotožněni s firemními cíly, strategií a vizemi firmy
 • otevřenost k systému hodnocení výkonu

Jaké jsou výstupy pro zaměstnance

 1. Jedná se o účinnou formu komunikace.
 2. Zaměstnanci mají možnost sdělovat své názory, bez obav a strachu a mít možnost se dostatečně vyjádřit.
 3. Jedná se o podrobnou zpětnou vazbu, a také je to vnímáno jako prvek péče ze strany zaměstnavatele.
 4. Otevřený dialog s vedením organizace na nejrůznější témata.

Poptáváte personální audit? Neváhejte nás kontaktovat.

Personální audit firmy

Personální audit firmy může být tou správnou volbou, jak firmu opět posunout dopředu

Na první pohled jsou lidské zdroje to nejcennější, co firma vůbec vlastní. Na druhou stranu ovšem také mnohdy to nejdražší, z pohledu nákladů. Jak tyto dva protiklady sladit a ujistit se, že podnik své lidi využívá skutečně správně a efektivně ke své spokojenosti. Možná v odpovědi tápáte, ale personální audit firmy může být tou správnou volbou.

Personální audit firmy

Firmy se snaží dosáhnout dobré konkurenceschopnosti mnoha různými způsoby. Třeba navyšováním výrobních kapacit, důrazem na vývoj a inovace, zlepšení procesů. Bez dobrých a motivovaných zaměstnanců se to ale nepodaří.

Podniky mají problém, jak posoudit své zaměstnance objektivně, jak dobré lidské zdroje vlastně mají a zda je využívají na maximum. V tom jim může napomoci personální audit firmy od externího personálního auditora. Pojem personální audit má řada firem a jejích zaměstnanců spojený s propouštěním, obtěžováním v průběhu pracovní doby, měřením výkonu atd.

Ve skutečnosti výsledkem personálního auditu ale nic takového být nemusí.

Personální audit firmy přináší podnikům velmi dobrou a podnětnou zpětnou vazbu. Ukáže jim, jak na tom jsou, kde mají rezervy a ukázat jim prostor ke zlepšení. Personální audit a jeho relevantní výsledky mohou být jedním z pilířů pro plánované organizační změny nebo pro realizaci nové vize a strategie s lidskými zdroji.

Personální audit není vhodný jen pro velké organizace, své uplatnění může najít i u těch menších a nejmenších. Z pohledu moderního personálního řízení je v každé organizaci co zlepšovat. Rozhodující je spíše cíl, pro který se personální audit realizuje a následné kroky ke změnám ve firmě. Prioritní oblastí auditu jsou samozřejmě lidské zdroje a systém personálního řízení, lze ho ale také zaměřit na řadu jiných oblastí nebo projektů.

Zaměření personálního auditu firmy

Základem úspěchu firemního personálního auditu je samozřejmě vybrat kvalitního dodavatele pro tuto službu, tedy poradenský subjekt anebo zvolit specialistu tzv. personálního auditora. Ten má hluboké znalosti moderního personálního řízení a také dostatečné zkušenosti s prováděním podobných auditů. Personální auditor také disponuje dalšími poradci a konzultanty, kteří mají dostatečný znalostní potenciál v oboru HR a také dostatek zkušeností. Také záleží na správné definici cílů a priorit personálního auditu a na metodice provedení. Je potřeba velmi pečlivě nastavit následné kroky a cíle formou SMART.

Firmám samozřejmě nemusí být myšlenka na personální audit příjemná. Obvykle z toho důvodu, že se jim nechce nechat nikoho zvenčí nahlédnout dovnitř společnosti. Druhým odrazujícím faktorem může být také cena. Ta sice závisí na rozsahu prací prováděných v rámci personálního auditu a na velikosti organizace, která je auditována.

Pokud se firma rozhodne pro personální audit své firmy, musí vědět, jak tento proces probíhá.

 1. Personální auditor předem prezentuje vedení organizace jasný postup a seznámí je s procesem a postupem.
 2. Vlastní realizace, která zahrnuje řízené rozhovory s relevantním vzorkem zaměstnanců, studium dokumentace, monitoring pracovišť a další metody personálního auditu.
 3. Výsledkem je zpráva z auditu, s komentářem závěrů a doporučením pro vedení a majitele.

Personální audit firmy, pro vás může být cenou a klíčovou informací, která může rozhodnout o dynamice, výkonosti a úspěšnosti vaší firmy v následujících letech!

Chcete si objednat personální audit nebo personálního auditora? Kontaktujte nás.

Hledáte nezávislý personální audit

Když řešíte problémy a nezávislý personální audit je řešení…

Chcete zvýšit úroveň poskytování personálních nebo jiných služeb ve vaší firmě tak, aby lépe podporovaly plnění vašich obchodních a strategických cílů. Hledáte objektivní, a především nezávislé porovnání efektivity vašich oddělení. Hledáte příležitosti k úspoře času, nákladů v činnostech vašeho oddělení, pak je pro vás nezávislý personální audit nejlepším řešením.

V čem je přínos personálního auditu

Pomůžeme vám změřit efektivitu vašeho oddělení a zjistit, jak si vaše společnost vede v porovnání s konkurencí. Vytvoříme návrh, jakým způsobem přepracovat úkoly oddělení nebo týmu tak, aby se zvýšila jeho efektivita. Tomuto kroku předchází důkladné pochopení strategie společnosti a fungování týmu, oddělení nebo firemního celku, pobočky.

Metodika personálního auditu

Hlas zákazníka – názor, ale i zkušenost a spokojenost zákazníka s procesy a postupy.

Definice modelu – identifikace typu modelu řízení ve firmě: posuzuje efektivitu fungování a možnosti snižování nákladů.

Celkový obraz – poskytuje obraz vlivu řízení na výsledky společnosti z pohledu finančního řízení, chování a angažovanosti zaměstnanců, motivace a kultury organizace.

Analýza aktivit – zhodnocení charakteru činností: strategie, tvorba postupů a procesů, jejich aplikace, administrativa a optimální nastavení.

Kompetence – kompetenční model vyplývající ze strategických priorit v propojení s personálním marketingem, náborem, vzděláváním, hodnocením, odměňováním, projektovým nebo manažerským řízením.

Strukturované rozhovory – systém strukturovaných rozhovorů s definovanými skupinami, stranami nebo jednotlivci.

Výstup personálního auditu

Naše metodika personálního auditu vám umožní správně nastavit nebo zhodnotit funkci jednotlivce oddělení a jeho přínos pro společnost. Může mít i formu strukturované diskuse o očekáváních spojených s oddělením a porovnání koncepce oddělení jako celku nebo jednotlivých procesů s těmito očekáváními. Výsledky jednotlivých částí metodiky lze porovnávat s dalšími daty.

Další služby personálního auditu

Prověřování spolehlivosti zaměstnanců

Dalším tématem, kterým se zabýváme je prověření spolehlivosti zaměstnanců, které funguje jako dostupné a preventivní opatření v rámci řízení rizika z podvodu. Většina podvodů je páchána přímými zaměstnanci firmy, proto je nezbytné eliminovat potenciální morální, finanční a etickou škodu způsobenou konkrétním zaměstnancem. Na projektech v této oblasti spolupracujeme zejména s dalšími odborníky, kteří metodicky a analyticky zastřešují oblast ověřování osobních údajů a práci s veřejně přístupnými a dalšími informacemi.

Hloubková prověrka HR lidských zdrojů

Chystáte se na prodej vaší firmy nebo na větší obchodní transakci, fúzi či akvizici jiné společnosti. Chcete se připravit a identifikovat potenciální personální rizika, která vám hrozí z pohledu HR a řízení lidí. Hloubková prověrka řízení lidských zdrojů velice úzce souvisí s každou potenciální obchodní nebo firemní transakcí.

Projekty v hloubkové prověrce

 • Audit funkce a samotného řízení lidských zdrojů. Péče o zaměstnance, odvětví a potencionální rizika.
 • Audit manažerský, který je zaměřen na posouzení personální obsazenosti, kompetencí a výkonností klíčových zaměstnanců, manažerů a celých týmů. Audit se v této oblasti zabývá také kvalitou manažerské práce, motivací lidí, interní komunikací a dotýká se tak i otázek firemní kultury, prostředí a atmosféry.

Manažerský audit

Chcete mít informace o tom, jestli vaši klíčoví zaměstnanci zvládnou nové cíle a úkoly v návaznosti na změnu firemní strategie nebo nového majitele. Víte, jaká je profesní způsobilost vašich manažerů a jaké jsou další oblasti možného rozvoje vašich manažerů. Potřebujete mít v manažerském týmu efektivně rozdělené kompetence a pravomoci. Cílem manažerského personálního auditu je nezávislé hodnocení personálního a manažerského potenciálu firmy prostřednictvím posouzení odborných a řídících schopností zaměstnanců. Součástí procesu auditu je analýza činností a úkolů pro jednotlivé pozice. Výstupem manažerského personálního auditu je doporučení v oblasti dalšího vzdělávání a rozvoje stávajících zaměstnanců, případně doporučení ohledně obměny či doplnění týmu a přerozdělení úkolů, kompetencí apod.

Poptáváte nezávislý personální audit nebo jiné personální služby? Kontaktujte nás.

Procesní personální audit

Procesní personální audit

Procesní řízení je v českém prostředí poměrně nový a moderní pojem, protože praktické využití je bohužel stále ještě v začátcích. Většina definic se shoduje na tom, že proces je soubor. Procesní personální audit se primárně zaměřuje na procesy. Jaké jsou klíčové znaky procesů?

Klíčové znaky procesu

 • je opakovatelný
 • má svůj ocenitelný výstup
 • má svého zákazníka
 • má svého garanta
 • má svého vlastníka
 • má jasné hranice
 • spotřebovává zdroje
 • má svůj cíl
 • má svůj měřitelný parametr výkonu

Procesní personální audit definice

Procesní audit lze definovat jako po sobě jdoucí sled činností, kterými je popisován aktuální stav HR procesů a analyzován jejich průběh. Následně jsou porovnávány popisy procesů s jejich průběhem, s cílem najít v jejich průběhu silná a slabá místa, která ovlivňují nebo by mohla ovlivňovat výkonnost. V závěru jsou navrhována organizační opatření k jejich optimalizaci.

Pojem procesní audit bývá používaný pro jednorázovou analýzu procesů ve firmě. Cíl auditu je různý, ale většinou se přizpůsobuje potřebám managementu a organizaci.

Druhy procesních auditů

 • optimální uspořádání procesů
 • zlepšení procesů
 • zjištění nedostatků
 • zjednodušení některých činností
 • redukce pracovníků
 • snížení nákladů
 • přehled o vytíženosti vybraných částí organizace

Procesní audit může být zaměřen na celou organizaci nebo pouze na vybrané procesy organizace.

Poptáváte procesní personální audit? Kontaktujte nás obratem.

Personální auditor + personální audit = rozvoj vaší firmy!

Personálního auditor a jeho nástroje

Význam lidských zdrojů v každé společnosti stále roste, proto je nezbytné zabývat se otázkou, jak je nejefektivněji využít. Personální audit je vhodným nástrojem v rámci efektivního řízení organizace.

Personální auditor metoda základní

 • Volný nebo strukturovaný

Analytická metoda personální auditora

 • HR dokumentace
 • organizační struktura
 • popis pracovních pozic
 • pravomoci a odpovědnosti, kompetence
 • personálního plánování a kariérní plány
 • procesu výběru a propouštění zaměstnanců
 • plán rozvoje a vzdělávání
 • kompetence pro výkon pracovní pozice
 • zpětná vazba
 • odměňování a měření výkonu KPI
 • motivace a benefity
 • průzkum spokojenosti zaměstnanců
 • interní komunikace

Dynamická metoda personálního auditora

Realizace personálního auditu prostřednictvím personálního auditora

Konkrétní podoba vždy záleží na domluvě mezi auditorem a zadavatelem. Analyzovat lze procesy nebo systémy řízení.

Obecně o personálním auditu

Personální audit chápeme jako prostředek, kterým je jedna osoba ujišťována druhou o kvalitě, podmínkách nebo stavu určité skutečnosti, kterou druhá osoba zkoumala. Potřeba tohoto auditu plyne z nejistoty nebo pochybnosti první osoby o těchto tématech. Jedná se o ověření určité skutečnosti jinou, na ní nezávislou osobou, která má k této činnosti náležité předpoklady, v našem případě je to personální auditor.

Závěrečná zpráva

Může se jednat o návrh systému řízení a odpovědnosti nebo také návrh firemního vzdělávání externího či interního. Zjištění může poukázat na stanovení optimálního množství zaměstnanců na jednotlivých pozicích včetně jejich náplně práce a sytému řízení a odpovědnosti. Zpráva může obsahovat návrh systému komunikace ve společnosti včetně delegace pravomocí a zodpovědnosti, úpravy práce týmu a jeho rozvržení rolí a práce v časovém horizontu. Personální audit také může poukazovat na určení optimálního počtu pracovníků na jednotlivých pozicích ve společnosti nebo na vytvoření individuálního motivačního systému a systému odměňování zaměstnanců.

Závěrečná zpráva personálního auditu by měla obsahovat soubor návrhů řešení a plán rozvoje. Ke každému auditu je nutné přistupovat individuálně.

Máte zájem o realizaci personálního auditu? Kontaktujte nás obratem.